Kund, integritetspolicy & cookies

Integritetspolicy

  • Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, gör ett köp, registrerar dig eller väljer att bevaka varor. Den insamlade informationen kan variera beroende på vad du fyller i men kan inkludera: namn, din adress, din e-post, ditt telefonnummer och annan information du anger vid registrering, beställning, bevakning.
  • Aviseringar sker efter lämnat samtycke vid t.ex registrering av nyhetsbrev, kundkonto eller bevakning av produkt på hemsidan eller vid beställningstillfället.
  • Avisering sker via e-post eller sms utskick.
  • Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.
  • Du har rätt att invända mot dina personuppgifter om de används för direktmarknadsföring.

Cookies

  • Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.
  • Om du väljer att inte acceptera cookies på vår hemsida så kommer hemsidan inte att fungera tillfredsställande.
  • Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.