Köpvillkor

Allmänt

  • Dessa allmänna villkor gäller mellan Tcgstore AB med organisationsnummer 559433-4012 och dig som gör en beställning från vår hemsida tcgstore.se. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via hemsidan.
  • Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap.

Köpvillkor

  • Samtliga priser och avgifter anges alltid inklusive moms. Tcgstore reserverar sig för sig för eventuella prisändringar, slutförsäljningar och eventuella faktafel som kan finnas på tcgstore:s hemsida eller i tcgstore:s annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder som visas på vår hemsida inte alltid stämmer överens med produkten/produktens skick.
  • Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inkl. moms är de gällande, avvikelse från detta villkor är giltig endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.
  • Om du efter beställning ej erhåller en orderbekräftelse ber vi dig kontakta vår kundtjänst (info@tcgstore.se) för att bekräfta att din beställning mottagits.
  • Tcgstore reserverar sig även rätten att inte genomföra en beställning om exempelvis varan är slut i lager, fel uppgifter har lämnats.

Tillämplighet

  • Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.